Investeringscriteria

Wanneer past een onderneming bij ons?

Vondel Private Equity investeert in Nederlandse ondernemingen die de wereld op hun manier een beetje mooier maken en een bewezen winstgevendheid met een duidelijke groeistrategie hebben. Om al in een vroeg stadium te kunnen beoordelen of een mogelijke investering bij ons past, hanteren wij een aantal investeringscriteria. Hiernaast hanteren wij geen sectorfocus.

Investeren

met een heldere visie

Wij hebben geen specifieke sector focus, maar sectoren waar we met verhoogde interesse naar kijken zijn: voedseltransitie, energietransitie, gezondheid en veiligheid. Daarnaast moeten wij de sector waarin de onderneming actief is kunnen begrijpen en willen wij daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen. Wij investeren niet in ondernemingen die in vervuilende sectoren actief zijn.

Samen de wereld een beetje mooier maken

De onderneming moet bijdragen aan een duurzamere, gezondere of veiligere wereld. Wij investeren namelijk alleen in ondernemingen die de wereld een beetje mooier maken. Dat kan zitten in de sector waarin een bedrijf actief is of in de wijze waarop de ondernemer onderneemt. Bij voorkeur beide!

Pre-exit, groeikapitaal of buy-out

Onze investering moet worden aangewend voor een pre-exit, groeikapitaal of buy-out, waarbij Vondel Private Equity zowel meerderheids- als minderheidsbelangen neemt. MBI’s en start-ups zijn voor ons te risicovol.

Bedrijfsresultaat tussen de €1m en €3m

Ondernemingen waar wij in investeren genereren een bedrijfsresultaat van tussen de €1m en €3m op jaarbasis met een positieve kasstroom.

Investeringsbedrag tussen de €2m en €5m

Vondel Private Equity kan per onderneming een bedrag van €2m tot €5m investeren. Grotere investeringen doen wij ook, maar dan werken wij samen met andere investeringsfondsen die wij goed kennen.

private equity

op onze manier.

Wij hechten veel waarde aan goed persoonlijk contact met ondernemers waarbij wij het belangrijk vinden om met de nodige dosis humor prettig samen te werken. Onze rol is die van een actieve en betrokken aandeelhouder: inhoudelijk gedreven en ondersteunend in strategie, managementvraagstukken, financiering en corporate finance. Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten en zijn zeker niet betrokken bij de dagelijkse operatie van de onderneming. Op die manier krijgt de ondernemer alle ruimte om daadwerkelijk te ondernemen.

Betekenisvol investeren

Vondel Private Equity wil van betekenis zijn voor de ondernemer. Tegelijkertijd moet de onderneming ook van betekenis zijn voor een duurzamere, gezondere of veiligere wereld.

Minderheid of meerderheid

Iedere situatie is uniek. Wij investeren zowel als meerderheids- en als minderheidsaandeelhouder. In sommige gevallen trekken wij samen op met een co-investeerder.

Geen gedwongen exittermijnen

Vondel Private Equity is geen fonds, wij zijn niet gehouden aan vaste exit termijnen. Wel streven wij naar een exit na 3 tot 7 jaar, maar dat kan ook langer zijn als dat passender is voor de ondernemer en onderneming.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ga in gesprek met Martijn of Frank.

  • banner image
  • banner image